لطفا حواسم را پرت نکن: نوشته‌ای در رابطه با حواس‌‎پرتی در محیط کار

لطفا حواسم را پرت نکن: نوشته‌ای در رابطه با حواس‌‎پرتی در محیط کار
وسط کار، نوتیفیکشنِ ایمیل میاد بالا و یه تیتر باحال راجع به موضوع مورد...