تعداد کل لایک ها: ۶

عاشق خبر، از هر نوع و هر موضوع
Full Stack Developer and JavaScript Lover . https://poryagrand.ir | https://tedjs.org
روزنوشت های یه دیجیتال مارکتر - www.daynevesht.com
instagram: ombc.irمشاور و مدرس کسبوکار و برندینگ -
علاقمند به دیجیتال مارکتینگ، سئو و تولید محتوا | www.Rasa.xyz