استارت آپ 3.0

با برگزاری کارگاه استارت آپ 3.0 ، آخرین رویداد سال 96 آبی سفید هم به پ...