نیروی انسانی در کرونا، مدیران نیروی انسانی در دوران بحران کرونا چه تجربه‌هایی آموختند؟

نیروی انسانی در کرونا، مدیران نیروی انسانی در دوران بحران کرونا چه تجربه‌هایی آموختند؟
در این مطلب، نکاتی را بررسی می‌کنیم که طی مصاحبه با هشت مدیر برتر نیرو...